Revitalisatie en verbouwing

Revitalisatie en verbouwing

Aanbouw Molen “ De Duffelt”  gestart

 

Aannemersbedrijf Spann-Eerden uit Millingen aan de Rijn is gestart met de aanbouw van een ontmoetingsruimte en werkplaats in de belt van de molen de Duffelt.

Na een lang traject in de vergunningverlening is door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen namens de gemeente Berg en Dal besloten dat zij een positief besluit hebben genomen. Gezien de status van molen betekend dit dat een groot aantal partijen hiermee moesten instemmen. Te denken hierbij aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (namens de minister van OCW) Provincie Gelderland, Gelders Genootschap en commissie Ruimtelijke Kwaliteit/Subcommissie Cultuurhistorie gemeente Berg en Dal.  Ontwerp is van de architect Wil Janssen uit Beuningen. Gepland is dat de aanbouw rond  eind november 2022 gereed is, wij houden u graag op de hoogte.