Nieuws

Onze molen vs het Coronavirus


Helaas hebben we moeten besluiten een aantal drastische maatregelen te nemen die per ommegaande in gaan:

  • tot nader order ontvangen we géén bezoekers meer in en rond onze molen

         en

  • de geplande molendagen op 9 en 10 mei zullen komen te vervallen.


Wijzelf zijn ook niet meer tot nader order op en rond de molen aanwezig!


Hiermee dragen we een steentje bij aan de verdere verspreiding van het Coronavirus wat ons en de hele wereld in zijn greep heeft.


We hopen u vanaf een later te noemen tijdstip weer te mogen ontvangen. Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd.


Het bestuur en de molenaars van de Kekerdomse molen "de Duffelt".